Dyrektor zatrudnił dyrektora

Niedawno pisaliśmy o rozrastającej się pajęczynie powiązań grupy osób z nową władzą. Ostatnie tygodnie przyniosły kolejne tego przykłady. Oto Piotr Rasztar, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach, prywatnie kolega wójta Grzegorza Domańskiego, zatrudnił u siebie kilka osób - także powiązanych z wójtem, również swoich kolegów lub ich bliskich. Dyrektor Rasztar „przygarnął” do siebie na przykład Dariusza Niedrygosia, dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dalachowie. Wprawdzie tylko na jedną godzinę, ale jednak (o tym, co z tego wynika będzie nieco dalej). Co ciekawe - pan Niedrygoś korzysta jako dyrektor ze zniżki godzin, a podejmuje pracę w innej szkole!

Zatrudnienie „U Wajdy” znalazła również Beata Patyk. pracująca na co dzień u dyrektora Niedrygosia. Mimo znacznego zmniejszenia liczby uczniów w PSP Rudniki w placówce utworzono nowe stanowisko (tzw. konserwatora), które otrzymał Tomasz Jama. To sąsiad pana Rasztara. Obu panów można zobaczyć, jak wspólnie uprawiają biegi.

Nowa pracownica pojawiła się również w szkolnej kuchni. To matka radnego Karola Włóki, także kolegi dyrektora Rasztara i nauczyciela PSP w Dalachowie. Swoją drogą często pojawia się tu nazwa tej placówki - przez wiele lat jej dyrektorem był obecny wójt Grzegorz Domański.

Warto zauważyć, że osoba zatrudniona w szkole choćby na jedną godzinę generuje mnóstwo kosztów związanych np. z ZUS-em oraz ma prawo korzystać z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, z którego można otrzymać nawet kilka tysięcy złotych dofinansowania.

Na koniec zagadka. Co łączy niżej wymienione osoby, które po wygranych wyborach przez Komitet Grzegorza Domańskiego i objęcia przez niego stanowiska wójta znalazły pracę w gminie Rudniki bądź w jednostkach jej podległych.

Te osoby to:

Jarosław Marchewka - przewodniczący Rady Gminy Rudniki

Damian Sowa - zastępca przewodniczącego Rady Gminy Rudniki

Anna Sekienda - zastępca wójta Gminy Rudniki

Dariusz Niedrygoś - dyrektor PSP w Dalachowie

Anita Borek - była pełniąca obowiązki dyrektora PSP w Rudnikach

Piotr Rasztar - obecny dyrektor PSP w Rudnikach

Ewa Sarowska - sekretarka w PSP w Rudnikach

Katarzyna Wojtal - sekretarka w PSP w Jaworznie

Beata Patyk - nauczycielka w PSP w Dalachowie i w PSP w Rudnikach

Karol Włóka - radny, nauczyciel w PSP w Dalachowie

Elżbieta Smolarz - nauczycielka w PSP w Dalachowie

Aleksandra Birlet - pracownica Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach.

Wszystkie te osobą, bądź ich małżonkowie, rodzeństwo lub szwagier wpłacali w 2018 roku środki na konto Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Domańskiego „Wspólna Gmina”.

Czy to, że później pełnili lub pełnią nadal wymienione funkcje jest zbiegiem okoliczności czy też formą spłaty długu wdzięczności?

Ocenę pozostawiamy Czytelnikom.