GORZKA REFLEKSJA

W niedzielę 5 maja zmarł, w wieku 56 lat, Bogdan Szyszka - lubiany i ceniony nauczyciel w kilku szkołach na terenie gminy Rudniki, muzyk, pisarz i poeta. Ceremonia pogrzebowa odbyła się we wtorek 7 maja w Kościele pw. Św. Mikołaja w Rudnikach, a zmarłego pożegnały tłumy - nie tylko uczniów i nauczycieli, ale także mieszkańców. Mszę św. sprawował ks. proboszcz Krzysztof Błaszkiewicz, z którym Bogdan Szyszka współpracował przez lata. Wzruszające słowa o zmarłym wypowiedziały nauczycielki z Rudnik i Dalachowa.

Uczestnikom pogrzebu nie umknął fakt, iż nie uczestniczyły w nim i głosu nie zabrały osoby, które z racji pełnionych w gminie funkcji, uczynić to powinny i były nawet zapowiedziane przez księdza.

Bogdan Szyszka pochowany został na cmentarzu w Rudnikach. Na zawsze pozostanie w naszej życzliwej pamięci.