Kilka trudnych pytań

31 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki egzaminów ósmoklasisty, który odbył się od 16 do 18 czerwca 2020 roku. Młodzież w ciągu trzech kolejnych dni mierzyła się z zadaniami z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Pokusiliśmy się o przeanalizowanie wyników uczniów z gminy Rudniki, którym przyszło pisać egzamin w niełatwym dla oświaty okresie pandemicznym. Nie dość, że nauka odbywała się w systemie zdalnym, to i atmosfera wśród nauczycieli jest napięta: ciągłe wizyty na przesłuchaniach i w sądach, niepewność pracy, okrojone etaty. A to wszystko także odbijało się na uczniach. Byliśmy ciekawi wyników także dlatego, że przez wiele lat nauczanie w gminie Rudniki stało na wysokim poziomie. Czy nadal dotrzymujemy kroku tym najlepszym?

Nasza analiza dotyczyła ogółu uczniów gminy Rudniki, a nie poszczególnych szkół. Oparta jest na danych zamieszczonych na stronie oke.wroclaw w zakładce: wyniki województw, powiatów oraz gmin w formie mapy interaktywnej.

W pierwszym dniu egzaminów ósmoklasiści rozwiązywali test z języka polskiego. Średni wynik dla gminy Rudniki to 55,59 %. Niestety, jest on gorszy od średniej zarówno powiatu oleskiego (56,9 %), województwa opolskiego (59,9 %), jak i kraju (59,0 %). W powiecie na 7 gmin uplasował nas na 5. miejscu - po Radłowie (61,57 %), Praszce (59,2 %), Zębowicach (58,52 %) i Oleśnie (57,53 %).

Egzamin z matematyki wypadł zdecydowanie lepiej (42,45 %), bo choć nasza gmina miała gorszy wskaźnik niż województwo (44,64 %) i kraj (46,0 %), to jednak lepszy niż powiat (42,1 %). Z naszym wynikiem zajęliśmy w powiecie 3. miejsce - po Praszce (45,26 %) i Oleśnie (43,27 %).

Najsłabiej wypadł egzamin z języka angielskiego. Nasi uczniowie napisali go na 42, 49 % - to aż o 11,47 proc. gorzej niż wynik w skali całego województwa (53,96 %). To naprawdę bardzo duża różnica! Wskaźnik powiatu wyniósł 46,4 %, a w kraju 54,0 %. W powiecie uplasowaliśmy się na przedostatnim 6. miejscu, wyprzedzając tylko Gorzów Śląski.

Po analizie tych wyników nasuwa się wiele pytań: Czy jesteśmy z nich zadowoleni? Czy naszych uczniów nie stać na więcej? Co się stało, że wszystkie trzy egzaminy napisali oni gorzej niż ich rówieśnicy z województwa? Czy personalne potyczki i spory wśród nauczycieli oraz polityka kadrowa obecnej władzy przekładają się na wyniki egzaminów ósmoklasisty młodzieży z gminy Rudniki? Z tymi pytaniami zostawiamy Państwa i lokalne władze na ostatnie dni wakacji…

Kiedyś bywało, że uczniowie z Praszki kończący szkołę podstawową jako dalszą drogę kształcenia wybierali gimnazjum w Rudnikach. Czyżby teraz miało się to odwrócić i dzieci z gminy Rudniki będę jeździły do szkół w Praszce, które osiągają lepsze wyniki egzaminów?