Największy cyrk w regionie?

15 lutego 2022 odbyła się 37. sesja Rady Gminy. Miała ona bardzo ważne znaczenie dla mieszkańców sołectwa Rudniki, ponieważ radni wypowiadali swoje opinie na temat działek po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych przy ul. Targowej 2. Co ciekawe wójt wraz z przewodniczącym Rady Gminy zaprosili na sesję osoby, które były najemcami. Były, ponieważ ich umowy już wygasły, a - jak łatwo zauważyć - dalej korzystają z pomieszczeń.

Jedną z tych osób jest pan Krzysztof Birlet, któremu przewodniczący Jarosław Marchewka udzielił w trakcie sesji głosu, a zainteresowany wykorzystał ten czas na wyliczanie swoich zasług dla gminnych organizacji i instytucji. Warto przypomnieć, że na jednej z poprzednich sesji Rady Gminy o głos poprosiła pani Halina Paluchowska, która także była najemcą, ale pan przewodniczący nie pozwolił się jej wypowiedzieć. To nie jedyny przykład na to, że pan Birlet ma szczególne względy. Niedawno zorganizował prywatne spotkanie w sprawie działek po byłej SKR i radni przyszli na rozmowy do niego !

W trakcie sesji wójt poinformował, że do gminy wpłynęły trzy pisma, których autorzy wyrażali pozytywną opinię na temat sprzedaży działek przy ul. Targowej. Były to pisma od Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rudnikach, Ludowego Zespołu Sportowego w Rudnikach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dalachowie. Po chwili wójt poinformował, że opinia Rady Rodziców jest nieważna, ponieważ wpłynęło pismo o jej wycofaniu.

Z informacji, które posiadamy, to pan Krzysztof Birlet udał się do Rady Rodziców przy PSP oraz LZS w Rudnikach z gotowym pismem chwalebnym pod swoim adresem, z prośbą o jego podpisanie.

Podczas sesji Krzysztof Birlet wystąpił z propozycją kupienia SKR-u. Pochwalił się też, że to on zasponsorował szkole sztandar, co nie jest prawdą, bo pieniądze na ten cel były już odłożone przez Radę Rodziców w 2018 roku, a wpłat dokonali wszyscy rodzice.

Pan Birlet w płomiennym wystąpieniu nie omieszkał również powiedzieć ile pieniędzy w formie podatków wpłynęło od niego do gminy, jak dobrym jest on pracodawcą. Na koniec posunął się niemal do „szantażu”, mówiąc, że jeśli teren po byłej SKR nie zostanie mu sprzedany, to on przestanie sponsorować gminne wydarzenia i organizacje, a także nie będzie już dokonywał wpłat na Komitet Rodzicielski rudnickiej szkoły.

Każdy radny wypowiedział swoje zdanie w sprawie działek przy ul. Targowej. Trzy osoby były za sprzedażą, pozostałe za wydzierżawieniem tych gruntów. Ostateczną decyzję podejmie wójt Grzegorz Domański. Czy wsłucha się w głosy społeczności lokalnej? Ta bowiem w zdecydowanej większości opowiedziała się przeciw sprzedaży i zgłosiła propozycje zagospodarowania terenu po byłej SKR.

Jak się dowiedzieliśmy pan Birlet nie ustaje w staraniach o kupno działek. Jego teść, który obecnie jest kościelnym w kościele w Rudnikach i jego bratowa, udali się do mieszkańców Rudniki i okolic oraz Jaworzna z prośbą o podpisy poparcia za sprzedażą.

O sprawie kontrowersji wokół sprzedaży działek przy ul. Targowej głośno jest już w całym województwie opolskim.

Link do sesji:

https://esesja.tv/transmisja/23892/xxxvii-sesja-rady-gminy-rudniki.htm