Piotr Rasztar przegrał z "Obserwatorem" w sądzie

2 marca 2024 roku na stronie „Obserwatora” opublikowany został artykuł „Czy to nasz kandydat?”, w którym przeanalizowana została aktywność Piotra Rasztara, dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudnikach, jako radnegp powiatowego. Nie była to pozytywna analiza.

Kilka dni później zainteresowany poprosił e-mailem o podanie imienia i nazwiska autora tekstu oraz administratora strony rudniki.info, na której działa „Obserwator”. W odpowiedzi redakcja zaproponowała, aby pan Rasztar ustosunkował się do treści artykułu, zapewniając, że jego odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie. Niestety, ubiegający się ponownie o mandat radnego dyrektor PSP, nie skorzystał z tej możliwości. Postanowił wkroczyć na drogę sądową.

W środę 3 kwietnia w godzinach popołudniowych administrator „Obserwatora” otrzymał z I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Opolu zawiadomienie o wyznaczonej na 4 kwietnia na godz. 13.45 rozprawie z wniosku Piotra Rasztara w trybie wyborczym.

W uzasadnieniu Piotr Rasztar pisał, że artykuł „Czy to nasz kandydat?” zawiara kłamstwa, pomówienia i insynuacje a zamieszczone w nim informacje stawiają go w złym świetle i służą wyłącznie zdyskredytowaniu i zniesławieniu jego osoby i rodziny, mają na celu poniżenie go w oczach opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego na zajmowanym przez niego stanowisku dyrektora szkoły, pełnienia funkcji radnego powiatu oraz uniemożliwić skuteczne kandydowanie do rady powiatu w nadchodzących wyborach samorządowych.

4-stronicowy wniosek zawierał również żądanie natychmiastowego zamieszczenia na głównej stronie rudniki.info informacji o nieprawdziwości zarzutów pod adresem Piotra Rasztara, niezwłoczne doręczenie spisanych własnoręcznie i podpisanych imieniem i nazwiskiem przeprosin „za kłamliwe informacje i pomówienia pod adresem Piotra Rasztara”, które stawiały go w złym świetle przed wyborami samorządowymi. Pan Rasztar domagał się również wpłacenia 10.000 złotych na rzecz Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji.

„Obserwator” złożył do Sądu Okręgowego w Opolu 7-stronicową odpowiedź wraz z 33 załącznikami, szczegółowo dokumentując prawdę opisaną w artykule „Czy to nasz kandydat?”.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez nas materiałami Sąd postanowił ODDALIĆ WNIOSEK Piotra Rasztara.

Krótkie podsumowania sprawy - panie dyrektorze i aktualny radny powiatowy, „Obserwator” opiera się TYLKO NA PRAWDZIE.

I jeszcze jedno - nie była to pierwsza próba ze strony pana Rasztara zastraszenia osoby związanej z „Obserwatorem”.