Pokłosie "Listu do Obserwatora"

Dzień dobry

Jeśli to możliwe chciałbym prosić o opublikowanie na łamach „Obserwatora” kilku słów skierowanych do Pana Wójta:
Panie Wójcie Domański, jeśli jakiekolwiek napisane przeze mnie słowo poddaje Pan w wątpliwość lub zarzuca mi nieprawdę, jestem do Pańskiej dyspozycji na spotkaniu wyborczym w Dalachowie 16 marca 2024 r.

Krzysztof Birlet