Policja w inkubatorze

W grudniu 2022 roku komendant wojewódzki policji w  Opolu nadinsp. Rafał Kochańczyk oraz  komendant powiatowy w  Oleśnie insp. Tomasz Kubicki podpisali z  wójtem gminy Rudniki Grzegorzem Domańskim list intencyjny dotyczący powstania nowego Posterunku Policji w  Rudnikach. Na siedzibę wytypowane zostały dwa lokale Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul.  Wieluńskiej 4b, który powstał w miejscu wyburzonych, starych garaży Gminnej Spółdzielni w Rudnikach.

Chyba nie taki był cel, gdy w lipcu 2014 roku 5-modułowy obiekt (4 moduły pod działalność usługowo-handlową) został oddany do użytku. Kosztował 835 tysięcy złotych, z czego 541 tysięcy stanowiła dotacja z Unii Europejskiej. Pomieszczenia miały służyć młodym osobom chcącym rozpocząć działalność, ułatwić im start, a mieszkańcom poszerzyć ofertę usługową. Widać gołym okiem, że działalność gospodarcza kurczy się w gminie. W ostatnim czasie zamknięte zostały zakłady przetwórstwa mięsnego, które zatrudniały kilkadziesiąt osób. W nie najlepszej kondycji po pandemii jest też gastronomia. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dysponuje sporymi środkami i mogło sobie odkupić prawie wyremontowany budynek po byłym posterunku przy ul. Częstochowskiej, który jest na sprzedaż. Być może więcej informacji i jakieś merytoryczne uzasadnienie nie budziłoby tylu pytań. Oczywiście jesteśmy za zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców, ale dlaczego ma się to odbywać kosztem ograniczenia rozwoju gospodarczego gminy? Czy jest jakiś znaczący wzrost przestępczości? Czy były prowadzone w związku z tym jakieś konsultacje i badania? Na przykład ile mandatów mundurowi wystawiają naszym mieszkańcom.

W piątek 9 lutego 2024, a jak ludzie mówią „piątek to zły początek”, Posterunek Policji w Rudnikach został oddany do użytku. Jego kierownikiem został radny Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Domańskiego pan Andrzej Materak, który na sesjach wiedzie prym w liczbie podziękowań pod adresem wójta Domańskiego. I już pierwszego dnia mieszkańcy pytali dlaczego posterunek czynny będzie tylko w ciągu dnia, a w nocy już nie. Pytanie jak najbardziej zasadne.

* * *

Na ostatniej sesji rady gminy wójt Domański odniósł się do naszego artykułu w sprawie protokołu z Regionalnej Izby Obrachunkowej, że niby wszystko jest w porządku. Panie wójcie, skoro jest OK, to proszę zrobić skan protokołu wraz z załącznikami i udostępnić online w internecie dla wszystkich mieszkańców, a nie tylko mydlić oczy.