Radni protestują i piszą do wójta

Po opublikowaniu 8 lutego 2021 artykułu „Dla kogo atrakcyjne działki?”, w którym informowaliśmy o zamiarze sprzedania przez gminę Rudniki dwóch działek po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych, w Rudnikach zawrzało. Po kilku dniach Zarządzenie w tej sprawie w końcu zostało upublicznione na stronie internetowej gminy http://bip.rudniki.pl/5527/1056/rok-2021.html. Dlaczego stało się to tak późno? Czy wójt odpowie na to pytanie?

W czwartek 11 lutego otrzymaliśmy apel skierowany do wójta gminy Rudniki przez radnych Annę Lach oraz Mariusza Stanka - jednego z dwóch radnych z miejscowości Rudniki. Zwracają się oni do wójta z prośbą o unieważnienie Zarządzenia nr 0050.18.2012 z dnia 2.02.2021 r w sprawie sprzedaży działek nr 556 i 558 przy ul. Targowej 2. Apel ten trafi również do wszystkich radnych Rady Gminy w Rudnikach.

Oto treść apelu:

Wnosimy o natychmiastowe wycofanie Zarządzenia Wójta nr 0050.18.2021 z dnia 2.02. 2021 r o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaniami, tj. działek o numerach 556 i 558 posiadających KW nr OPIL/00028856/9 a położonych w miejscowości Rudniki przy ul. Targowej 2.

Miejsce strategiczne dla społecznego i zrównoważonego rozwoju Rudnik wymaga szczególnej ochrony i troski ze strony władz lokalnych, a nie bezrefleksyjnego pozbywania się tak atrakcyjnej nieruchomości. Mamy tu jedyne w swoim rodzaju miejsce położone w centrum wsi i w gminie Rudniki o wielkim potencjale na zagospodarowanie, które ma służyć nie tylko nam dzisiaj obecnym, ale również przyszłym pokoleniom naszych mieszkańców. Nie wyobrażamy sobie, żeby ta „perła” miała zostać sprzedana w ręce prywatne, tym samym blokując wizję na prospołeczny i ogólnodostępny charakter zagospodarowania tej nieruchomości. W najbliższym sąsiedztwie mamy przecież Gminny Ośrodek Kultury, Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi w Rudnikach i nietrudno sobie wyobrazić, że plac po Spółdzielni Kółek Rolniczych (dawny SKR) i zabudowania poddane w przyszłości rewitalizacji mogą pełnić rolę małego rynku, a dzisiejsze budynki magazynów rolę budynków użyteczności publicznej lub handlowej. Wielki potencjał tej nieruchomości winien być spożytkowany na rozwój i dla dobra naszej miejscowości i gminy oraz służyć następnym pokoleniom lokalnej społeczności, a nie pomnażaniu prywatnego kapitału.

Dzika prywatyzacja” lat dziewięćdziesiątych nie zrobiła takiego spustoszenia i szkód na terenie Gminy Rudniki, jakie może wyrządzić planowany przetarg na jej majątku dzisiaj - o ile dojdzie do skutku. Na takie zarządzanie wspólnym majątkiem - zgody być nie może !!!

Zgłaszamy absolutny sprzeciw na dalsze procedowanie sprzedaży tego terenu i apelujemy o merytoryczną rozmowę i refleksję nad zagospodarowaniem tej nieruchomości, by mogła służyć mieszkańcom Gminy Rudniki i przyszłym pokoleniom przez kolejne lata.

Z poważaniem

Anna Lach i Mariusz Stanek”

Warto wspomnieć, że drugim radnym miejscowości Rudniki jest obecny przewodniczący Rady Gminy Rudniki.

Od 21 grudnia 2020 roku w Sądzie Rejonowym w Oleśnie toczył się przeciwko niemu proces. Odbyły się trzy rozprawy: 21 grudnia 2020, 25 stycznia 2021 i 5 lutego 2021, kiedy to zapadł wyrok. Na jednej z rozpraw świadkiem był Pan Dariusz Niedrygoś.

O tym, czy - zdaniem oleskiego sądu - przewodniczący Rady i nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach dopuścił się fałszowania dokumentacji, poinformujemy wkrótce.