Rozliczamy wójta z obietnic (2)

Pomoc osobom starszym, wymagającym wsparcia

Dowóz (gminny bus) starszych osób do lekarza, na uroczystości, spotkania, zakupy

Nic takiego nie ma. Na terenie gminy powstała prywatna firma TAXI, która świadczy takie usługi za odpłatnością,

Zwiększenie udziału w wojewódzkim programie: „Opolskie dla Rodziny” skierowanego do wszystkich mieszkańców, od najmłodszych po seniorów. Program ten pomaga osobom ubogim, niedostosowanym społecznie, chorym, berobotnym.

Nic na ten temat nie wiadomo, nit nic nie słyszał.

Umożliwienie osobom najuboższym bezpłatnego korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych.

Żadne stołówka tego nie oferuje.

Utworzenie Centrum Wsparcia: stały dyżur psychologa, dla osób z depresją, załamaniem nerwowym, nałogami, problemami w szkole, w domu, z bulimią, anoreksją, każdy otrzyma pomoc lub informację gdzie tą pomoc uzyskać.

Informacje na ten temat można uzyskać w ośrodku zdrowia.

Bezpłatne badania profilaktyczne.

To jest program rządowy.

Przedsiębiorcy i rolnicy

Obniżenie niektórych podatków dla przedsiębiorców.

Takie coś miało miejsce tylko w covidzie i to dla nielicznych. Może 10 podmiotów gospodarczych skorzystało z obniżenia czasowego podatku od nieruchomości a działających mamy blisko 360.

System zachęt podatkowych dla osób rozwijających własną działalność gospodraczą.

Żadnego kompleksowego gminnego systemu zachęt podatkowych nie ma i nikt o takim nie słyszał, ani nie był informowany o jego funkcjonowaniu

Sprzedaż osobom prywatnym, przedsiębiorcom zbędnego majątku gminy, który niszczeje.

Sprzedaż majątku jak najbardziej - na czele z aferą sprzedaży nieruchomości przy ul. Targowej w Rudnikach, gdzie tylko determinacja mieszkańców i kilku radnych zapobiegła katastrofie.

Działania wspierające inwestorów, przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.

Czy całość działań wspierających rozwój przedsiębiorczości sprowadza się do ustawienia banera reklamowego przedstawiającego pole orne z hasłem „Tereny inwestycyjne gminy Rudniki”? Czy coś nam umknęło ze względu na rozmach i wielokierunkowość oraz kompleksowość programu wsparcia przedsiębiorców z terenu Gminy. Liczymy, że władze UG udostępnią listę beneficjentów i opiszą jak wsparły przedsiębiorców w okresie 5,5 roku swoich rządów.

Wspieranie agroturystyki: reklama, promocja.

Wójt Domański uczestniczy w corocznych spotkaniach „Oleskiego Koszyka”, ale w gminie Rudniki jego promocji nie widać. Jak widać realizacja programu jest żałosna.

Ciekawostki z gminnego podwórka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach przez wiele lat dofinansowywał nagrody dla dzieci w szkołach z tzw. „alkoholówki”. W tym roku jak słyszeliśmy w szkołach pieniędzy na ten cel nie ma. Dlaczego? Na terenie gminy działa grupa osób pod nazwą Klub Morsa Pingwin Rudniki. Jego członkowie morsują i jeżdżą na wycieczki. Na jednej prezentacji zdjęciowej z wyjazdu Pingwina pokazała się na kilka minut, bo później została usunięta, informacja: Dziękujemy za dofinasowanie GOPS Rudniki. Na niedawnym spotkaniu przedwyborczym w Dalachowie Pani Anna Sekienda oznajmiła, że takie dofinasowanie było i może starać się o nie dowolna grupa osób, a podziału środków dokonuje komisja z GOPS-u. Warto wspomnieć, że do grupy Pingwin Rudniki należy Pani wicewójt Anna Sekienda oraz żona wójta Domańskiego.

Inną ciekawostką są oświadczenia majątkowe Pana Piotra Rasztara. Złożył on oświadczenie majątkowe za 2019 r. do Gminy Rudniki (jako dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudnikach, wpłynęło 21.04.2020 r), jak również do Starostwa Powiatowego w Oleśnie (wpłynęło 24.04.2020 r). Oświadczenia, co do kwoty zarobku, powinny być takie same. Niestety, są różne. Sprawą zajmą się organy ścigania.

* * *

Kampania wyborcza dobiega końca. Oddajmy swój głos na kogoś, kto nas jeszcze nie zawiódł!