W obronie rudnickiej ziemi

Choć to dopiero początek marca, to temperatura w Rudnikach jest bardzo wysoka - temperatura życia społecznego. Mieszkańców coraz bardziej rozgrzewa sprawa planowanej przez wójta sprzedaży dwóch działek wraz z zabudowaniami przy ul. Targowej 2 po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych. Wypowiedzi wielu osób można skwitować jednym zdaniem „Wara od rudnickiej ziemi” !

Po liście radnych Anny Lach i Mariusza Stanka, którzy zaapelowali do wójta Grzegorza Domańskiego, aby ten wycofał się z tego pomysłu, sprawa została poruszona w trakcie 26. Sesji Rady Gminy, która odbyła się 23 lutego. Na jej początku radny Mariusz Stanek zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o sprawę działek, bo to temat na tyle ważny, że nie powinno się go wrzucać do punktu „wolne wnioski”, które są omawiane na końcu sesji.

Krótko po tym głos zabrał wójt Domański i stwierdził „Nie widzę potrzeby wprowadzania osobnego punktu” oraz „Apeluję, abyście państwo nie zmieniali porządku obrad”. Wskazanie dla radnych swojego obozu, jak mają głosować. Wójta natychmiast poparł przewodniczący rady Jarosław Marchewka. Można więc było się spodziewać, że wniosek Mariusza Stanka przepadnie. I tak też się stało. Przeciwni byli: Damian Sowa, Andrzej Materak, Ewa Orzeszyna, Aneta Szczęsna-Kałwak Katarzyna Wojtal, Jarosław Marchewka. Wstrzymali się radni: Henryk Pakuła, Karol Włóka, Bogusława Kaczmarek, Mirosław Woźny i Honorata Klimek. Troje radnych było za zmianą porządku obrad: Anna Lach, Mariusz Stanek i Dariusz Zaręba.

Sprawa wróciła więc w punkcie „wolne wnioski”. Radny Stanek zarzucił wójtowi Domańskiemu, że nie poinformował radnych o zamiarze sprzedania działek po SKR, a dowiedzieli się oni o tym z prywatnych rozmów z mieszkańcami lub z internetu.

- Chcecie oddać w prywatne ręce najlepszą działkę we wsi, ten plac od początku był placem gminy i niech tak zostanie - mówił radny Stanek i pytał: - Czy ktoś z gminy zapytał radnych o jakiś pomysł na zagospodarowanie tego terenu? Stylem zarządzania gminy powinny być rozmowy i konsultacje, o których zapewniał pan w swojej kampanii wyborczej. W sprawie działek tych rozmów nie było. Może w końcu zacznie pan informować nas o swoich działaniach.

W odpowiedzi na pytania wójt Domański momentami zapominał, że nie jest już nauczycielem, a zarządza gminą, bo zdarzały mu się personalne ataki na radnego Stanka i wypowiedzi takim tonem, który nie przystoi najważniejszej osobie w gminie.

- To są wypowiedzi stronnicze, wymierzone w dewaluowanie mich poczynań - odpowiadał wójt Domański radnemu Stankowi.

Całość dyskusji Mariusz Stanek podsumował tak: - Jeśli chcecie zapoznać się z głosem mieszkańców to będziecie go mieli na waszych biurkach i zobaczymy czy wtedy go zlekceważycie, czy będziecie forsować wasze rozwiązania.

Radny Stanek postanowił zbierać podpisy pod listą sprzeciwu wobec zamiaru sprzedaży działek przy ul. Targowej. W dniach 3-4 marca 2021 (środa - czwartek) odwiedzi z tą petycją wszystkie domy w Rudnikach. Do pana Mariusza można też przyjść osobiście (Jaworek 57), albo skontaktować się z nim telefoniczne (501 604 859).

W trakcie sesji wójt chyba nie miał najlepszego dnia. Bo kiedy radna Aneta Szczęsna-Kałwak zapytała o plany związane z utworzeniem na ternie gminy Rudniki Domu Pomocy Społecznej i o lokalizacje, to pan wójt odpowiedział: „Na pewno chcemy, aby ten DPS powstał, ale jesteśmy jeszcze bardzo daleko od wybrania lokalizacji”. Tymczasem już przed dniem, w którym odbywała się sesja (23 lutego) pan wójt podpisał (22 lutego) „Oświadczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego”. Zostało ono wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudnikach. Nazwa zadania inwestycyjnego brzmi „Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowo-socjalnego na Dzienny Dom Pomocy Społecznej, wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Żytniów, przewidziana do realizacji na działce oznaczonej nr ewid. Gr. 299/8, obręb Żytniów, k. m. 5 gm. Rudniki”.

Sesję w całości można obejrzeć na stronie: https://esesja.tv/transmisja/13608/xxvi-sesja-rady-gminy-rudniki.htm

Sprawą działek zainteresowało się Radio Opole

https://radio.opole.pl/100,379402,sprzedawac-czy-nie-sprzedawac-spor-wojta-z-dwojk

https://radio.opole.pl/100,379402,sprzedawac-czy-nie-sprzedawac-spor-wojta-z-dwojk

W relacji można posłuchać wypowiedzi radnego Stanka, radnej Lach oraz w Domańskiego.

* * *

Od wtorku 2 marca na wielu drzewach w Rudnikach wisi list adresowany do przewodniczącego Rady Gminy Jarosława Marchewki, w którym jego wyborcy w okręgu wyborczego nr 8 w Rudnikach zarzucają mu, że nie reprezentuje odpowiednio ich interesów. „Oczekujemy, aby zaczął Pan wreszcie utrzymywać stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmował zgłaszane przez mieszkańców Pana okręgu wyborczego postulaty i przedstawiał je odpowiednim organom do rozpatrywania. Nie przypominamy sobie, aby kiedykolwiek i w jakikolwiek sposób próbował Pan rozmawiać z nami, aby usłyszeć nasze zdanie! I proszę nie nie zasłaniać się sytuacją epidemiologiczną, bo jest Pan radnym od wielu kadencji” - piszą m.in. autorzy listu.

Dzieje się w Rudnikach, dzieje.