Wójt się pochorował przed rozprawą?

W środę14 kwietnia 2021 w Sądzie Rejonowym w Oleśnie (II Wydział Karny) o godz. 9:00 miała się odbyć rozprawa przeciwko Grzegorzowi Domańskiemu, wójtowi gminy Rudniki. Ten jednak się nie stawił. Dlaczego? Na wniosek obrońcy oskarżonego, Łukasza Huszno, rozprawa została bowiem odroczona z uwagi na stan zdrowia wójta. Co mu dolega? „Choroba” musi być chyba poważna, bowiem kolejny termin wyznaczono dopiero na 4 sierpnia 2021 roku. Czy nie jest to aby unik ze strony pana wójta? W poniedziałek 12 kwietnia i wtorek 13 kwietnia widziano go w pracy. W środę14 kwietnia był już chory.

To drugie odroczenie sprawy wójta (pierwsza miała się odbyć10 marca 2021 roku), który jest oskarżony „o poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści materialnej”. Przypomnijmy - Grzegorz Domański, wówczas dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dalachowie, pobierał nienależne mu wynagrodzenie za lekcje, których nie przeprowadził, bo w tym samym czasie uczestniczył w sesji Rady Powiatu.

W tej sprawie obrońcą wójta Domańskiego jest Łukasz Huszno, który na początku kadencji prowadził ze swym wspólnikiem obsługę prawną Urzędu Gminy w Rudnikach. Obecnie prowadzi ją wspólnik z kancelarii Łukasza Huszno.

Świadkami w sprawie wójta będą Anna Sekienda - od stycznia 2019 roku zastępczyni wójta gminy Rudniki oraz Małgorzata Sładek - za kadencji Grzegorza Domańskiego jego zastępczyni w PSP w Dalachowie.

******

Wróćmy jeszcze do poprzedniego artykułu „Co by na to powiedział Andrzej Wajda?”. Na stronie gminy Rudniki widnieje informacja „Stypendium Fundacji Państwa Wajdów”, a poniżej czytamy: „Fundacja Кyoto-Kraków Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz” uruchamia w tym roku program stypendialny dla student. Z przyjemnością informujemy, że życzeniem Pani Krystyny Zachwatowicz-Wajda jest, by program ten objął również maturzystę z naszej gminy. W związku z tym na zaproszenie Pani Krystyny 25 maja 2019 r. Pan Grzegorz Domański, Wójt Gminy oraz Pani Anita Borek, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Wajdy w Rudnikach, udali się do Krakowa, by omówić założenia projektu stypendium Fundacji Кyoto-Kraków. Jest również wspólne zdjęcie.

Długo nie trzeba było czekać a nowy dyrektor PSP w Rudnikach Piotr Rasztar, kolega wójta Domańskiego, zlikwidował Salę Patrona Andrzeja Wajdy. To jeszcze nie wszystko - gdy prezes Stowarzyszenia „Kreatywność” Justyna Tokarska oraz skarbnik Barbara Ulfik-Podgajna zostały zwolnione ze szkoły w Rudnikach, to członkowie Stowarzyszenia, podjęli uchwałę o jego likwidacji. A to właśnie Stowarzyszenie „Kreatywność” zajmowało się m.in. działalnością Kina „Za Rogiem”.

Patron szkoły Andrzej Wajda pozostał już tylko w nazwie szkoły, gdyż ani Kina „Za Rogiem”, ani Sali Patrona już nie ma! Co się stało z wyposażeniem kina i sali? Pani Krystyna Zachwatowicz powinna o tym wszystkim wiedzieć!

Gdy pan Piotr Rasztar był nauczycielem w rudnickiej szkole i jednocześnie rodzicem dziecka uczęszczającego do niej, notorycznie chodził do dyrektora z różnymi pismami - jako rodzić albo nauczyciel. 4.09.2017 roku jako pierwszy podpisał pismo do dyrektora z prośba zapewnienie opieki dzieciom po godzinach nauki - do godz. 16.00. Dzisiaj sam jest dyrektorem szkoły w Rudnikach i o takiej opiece można tylko pomarzyć.

Gdy jeden z rodziców chciał się umówić na spotkanie z dyrektorem Rasztarem, to otrzymał od niego odpowiedź, że „Jako rodzic może Pan przedstawić swoje spostrzeżenia dotyczące własnego dziecka, a Radzie Rodziców uwagi dotyczące funkcjonowania szkoły, która przekaże je dyrektorowi w ramach jej kompetencji”. Jak widać Rada Rodziców „robi” za sekretariat szkoły.

Inny rodzic poprosił pana Rasztara o przesłanie mu Programu nauczania z jednego przedmiotu. Ten przesłał mu, ale... Plan pracy. Jak widać dyrektor Rasztar nie odróżnia Programu nauczania od Planu pracy.