Wybrańcy docenieni finansowo

Pani Anna Sekienda została powołana na stanowisko zastępcy wójta gminy Rudniki z początkiem stycznia 2019 r., a od początku maja odpowiada za gminną oświatę. Jak się okazuje jest osobą docenianą przez wójta Grzegorza Domańskiego.

Na początku pracy jej wynagrodzenie wynosiło 6.016,00 zł, ale już w kwietniu 2020 pani wicewójt otrzymała 7.280,00 zł. Jak widać poważna podwyżka - o 1.246 zł. Ale to nie koniec finansowych premii dla pani Sekiendy, bowiem w krótkim czasie otrzymała aż trzy. 27 maja 2019 roku - a więc zaledwie po pięciu miesiącach pracy - z okazji Dnia Pracownika Samorządowego dostała 2.000 zł nagrody. Po roku (13 grudnia 2019 r) 2.500 zł (na podstawie regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Rudnikach), zaś 25 maja 2020 r (także z okazji Dnia Pracownika Samorządowego) dostała 2.000 zł.

Od początku swojej pracy w Urzędzie Gminy pani wicewójt przedstawiła do rozliczenia 34 delegacje na łączną kwotę 2.746,27 zł. To koszt m.in. przejazdu na siedem szkoleń (1.352,95 zł) oraz na12 rozprawy sądowe. Woziła także dokumenty do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Opolu, a przecież można byłoby wysłać je pocztą.

Finansowo doceniany jest również Piotr Rasztar, od niedawna nowy dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudnikach. Jego dodatek funkcyjny w listopadzie 2019 roku wynosił 847,85 zł, w lutym wzrósł do 900,84 zł, a w marca 2020 do 1.112,80 zł. Systematycznie podwyższany jest również dodatek motywacyjny pana dyrektora. W listopadzie było to 264,95 zł, w lutym 337,82 zł zaś w marcu już 417,30 zł. Tymczasem jeden z dyrektorów, który ma w szkole dużą liczbę oddziałów, a uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, ma ten dodatek poniżej 300 zł. Czyżby dlatego, że w okresie kampanii wyborczej w 2018 roku nie był w nią zaangażowany?

* * *

Potwierdziły się nasze przypuszczenia, że nowym dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworznie zostanie pan Tomasz Duda. Czy jego dodatki do pensji też będą rosły w tak szybkim tempie?