ZASTRZEŻENIA POD ADRESEM WÓJTA

Od 11 października do 15 grudnia 2023 roku Regionalna Izba Obrachunkowa z Opola przeprowadziła kontrolę w gminie Rudniki. Dotarliśmy do jej wyników. Okazuje się, że RIO miała sporo zastrzeżeń do działalności wójta Grzegorza Domańskiego.

Kontrolerów interesowała m.in. gospodarka finansowa gminy za lata 2021-2022 orz jej wybrane zagadnienia z 2020 i 2023 roku, księgowość i sprawozdawczość, gospodarka mieniem oraz rozliczenia finansowe z jednostkami organizacyjnymi.

Pokontrolny protokół, podpisany przez wójta oraz Beatę Wolf-Morawiak (skarbnik gminy), zawiera aż 121 stron plus załączniki. Wójtowi wytknięto nieterminową płatność zobowiązań oraz nieprawidłowości w podatkach od nieruchomości. W tym drugim przypadku zaniżone zostały one o prawie 50.000 złotych.

Kontrolujący zauważyli również, że informacji o wynikach I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż kilku nieruchomości (tu następuje ich wykaz) nie podano do publicznej wiadomości ani na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rudnikach, ani w Biuletynie Informacji Publicznej. Dużym błędem było również to, iż świadczenie zamienne, tj. usługa wykonania zabiegów agrotechnicznych, zrealizowano przed zawarciem umowy dzierżawy. To tylko namiastka pokontrolnych ciekawostek. Pracownicy urzędu, wójt oraz pani skarbnik musieli aż 18-krotnie składać wyjaśnienia. Ale cóż się dziwić, skoro w trakcie kończącej się kadencji Grzegorza Domańskiego z Urzędu Gminy odeszło, zostało zdegradowanych lub zwolnionych aż 13 doświadczonych osób: Iwona Napieraj (sekretarz gminy), Andrzej Krzak (dyrektor szkoły), Elżbieta Ciszkiewicz (dyrektorka Biura Obsługi Oświaty Samorządowej), Wiesława Borowiec (radca prawna), Ewa Zalwert (kadry i obsługa Rady Gminy), Małgorzata Kędzia (wydział rozwoju i pozyskiwania funduszy), Anna Fuks (planowanie przestrzenne), Anna Kępińska (geodezja), Joanna Pazgan (Urząd Stanu Cywilnego), Mariola Jurczyk (działalność gospodarcza i pozwolenia), Łukasz Sykulski (kierownik sekcji komunalnej), Paweł Łużak (inspektor ds. ochrony środowiska), Grzegorz Sychla (informatyk).

Można zadać pytanie, gdzie w tym czasie był radca prawny gminy lub czym się zajmował, skoro popełnionych zostało tyle nieprawidłowości.

Podsumowując - kontrola wykryła spory bałagan w gminie Rudniki. Kto go posprząta? Może radni, zamiast festiwalu podziękowań w trakcie sesji pod adresem wójta, podjęliby choć próbę wyjaśnienia, jak doszło do tylu naruszeń prawa.

Na koniec ciekawostka już nie związana z kontrolą RIO - wystarczy prześledzić stronę internetową gminy, by zauważyć, że pani Anna Sekienda jest dla gminy nieocenionym pracownikiem, bowiem zajmuje aż cztery stanowiska: zastępczyni wójta, kierowniczki referatu organizacyjnego, kierowniczki Urzędu Stanu Cywilnego oraz nadzoruje działalność referatu oświaty.