Żłobek na razie prawie pusty

Kosztem ponad 900 tysięcy złotych z końcem 2020 roku z wielką pompą oddano do użytku pierwszy w historii gminy Rudniki żłobek. Dysponująca dwiema salami placówka, która powstała w starej części szkoły, może przyjąć 24 maluchów do 3. roku życia. Niestety, na razie zainteresowanie rodziców posłaniem swoich pociech do Skrzacika, bo tak nazywa się żłobek, nie jest zbyt wielkie. Uczęszcza do niego tylko dziewięcioro dzieci. Z zazdrością możemy spoglądać na Praszkę. Tam w Publicznym Żłobku opiekę znajduje 38 milusińskich. Także z … Rudnik.

Jaki jest powód sytuacji w Skrzaciku? 27 października 2020 roku Rada Gminy Rudniki podjęła uchwalę w sprawie opłat za korzystanie ze żłobka. W przypadku dziecka z terenu gminy Rudniki opłata miesięczna ustalona została w wysokości 15 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Jeśli dziecko jest spoza gminy, to opłata wzrasta do 17 procent. Natomiast maksymalna stawka za wyżywienie wynosi 7 złotych za każdy dzień pobytu dziecka w żłobku.

Jakie są opłaty w innych gminach? Na przykład w Oleśnie rodzic malucha zameldowanego na terenie miasta i gminy płaci 12,5 proc. minimalnej płacy krajowej, a dzienna stawka za wyżywienie to 5,30 zł. Z kolei w Wieluniu za 10-godzinny pobyt dziecka obowiązuje opłata w wysokości 10 proc. minimalnego wynagrodzenia. Władze tej gminy poszły jeszcze dalej - o ile opłata za drugie dziecko wynosi - podobnie jak w Rudnikach - 50 proc. stawki, o tyle za kolejne nie płaci się w ogóle.

Koszty utrzymania Skrzacika będą z pewnością spore. Nie brakuje głosów, że na potrzeby gminy Rudniki wystarczyłby oddział dla 3-latków w rudnickim przedszkolu.