Wójt zmienił zdanie

Sprawa planowanej przez gminę sprzedaży nieruchomości po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych przy ul. Targowej 2 w Rudnikach przez długie miesiące elektryzowała i jednocześnie bulwersowała mieszkańców. Były listy protestacyjne, burzliwe sesje Rady Gminy, a nawet ankieta, w której lokalna społeczność jednoznacznie opowiedziała się przeciwko pomysłowi gminnej władzy.

W październiku wójt zorganizował w kilku miejscowościach spotkania z mieszkańcami. Frekwencja była niska, bo mało kto o nich wiedział - informacja pojawiła się tylko w internecie. Grzegorz Domański chwalił się swoimi dokonaniami, ale ludzie zgłaszali wiele oczekiwań pod adresem gminy. Podczas potkań w Żytniowie i Rudnikach było nerwowo, bo mieszkańcy wyrażali swoje niezadowolenie z niezałatwionych lub źle załatwionych spraw. W tej pierwszej miejscowości uczestnicy „atakowali” wójta w sprawie nowej drogi, zaś w drugiej bardzo mocno wybrzmiał temat terenu po byłej SKR. Przyparty do muru wójt w końcu przekazał informację, że działek przy ul. Targowej gmina nie będzie sprzedawała.

Po tym spotkani apel do mieszkańców wystosowali Ewa Sarowska - pani sołtys Rudnik oraz Mariusz Stanek - radny gminy Rudniki

Fakt wycofania się wójta ze sprzedaży nieruchomości po byłej SKR odbieramy bardzo pozytywnie jako działanie zgodne z wolą większości mieszkańców” - piszą autorzy apelu.

W związku z zaistniałą sytuacją pani sołtys i radny zwracają się do rudniczan z prośbą o zgłaszanie pomysłów na zagospodarowanie terenu przy Targowej 2.

By miejsce po byłej SKR dalej służyło nam wszystkim i kolejnym pokoleniom zwracamy się z apelem, by zgłaszać swoje indywidualne pomysły na zagospodarowanie tego miejsca tak, by jeszcze lepiej służyło całej gminie i integrowało lokalną społeczność. Celem akcji jest przedstawienie do realizacji Wójtowi Gminy Rudniki oraz Radzie Gminy najlepszych pomysłów na dalsze funkcjonowanie i wykorzystanie tej nieruchomości. To miejsce ma służyć dalszemu rozwojowi naszej miejscowości, ale również uwzględniać potrzeby całej społeczności gminnej. Nasze pomysły mają dać impuls, by stworzyć przestrzeń, która nie tylko spełnia oczekiwania mieszkańców Rudnik, ale także uwzględnia potrzeby i da wymierne korzyści całej gminie. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, jak wygląda i jak rozwijać się będzie nasza mała ojczyzna. Teraz jest ta okazja i ten moment, że mamy realny wpływ na jej przyszły rozwój”.

Swoje propozycje mieszkańcy mogą składać do 30 listopada br. w skrzynce pocztowej na bramie domu pani sołtys (Rudniki, ul. Częstochowska 19) lub drogą elektroniczną (poczta@operandi-stanek.pl)