Swój dla swojego

Ten tekst trzeba byłoby rozpocząć od zacytowania znanego powiedzenie, że „Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”. W trakcie kampanii wyborczej kandydat na wójta Grzegorz Domański, wówczas dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dalachowie, zarzucał swojemu kontrkandydatowi, dotychczasowemu wójtowi Andrzejowi Pyziakowi, że zatrudniał „swoich”.

Warto więc może przypomnieć sytuację, jaka miała miejsce zaraz po reformie edukacji. Szkoła w Dalachowie potrzebowała nauczyciela geografii, bo wśród kadry pedagogicznej nie było takiego. Byli jednak na terenie gminy - w Żytniowie i w GP Rudniki. Dyrektor Grzegorz Domański nie zaproponował nikomu z nauczycieli zrobienia odpowiednich uprawnień. Wystosował natomiast pismo do Kuratorium Oświaty w Opolu z prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie na rok szkolny 2017/2018 osoby, która by podjęła studia na kierunku geografia. Kuratorium taką zgodę wyraziło, a dyrektor Grzegorz Domański zatrudnił i na te studia wysłał … swoją żonę Dorotę Domańską. Klasyczny przykład nepotyzmu.

Co ciekawe razem z panią Domańską w tym samym czasie studia rozpoczął Jarosław Marchewka, obecny przewodniczący Rady Gminy w Rudnikach, w trakcie kampanii pełnomocnik ds. finansowych Komitetu Wyborczego Wspólna Gmina Grzegorza Domańskiego. Pan Grzegorz Domański sfinansował podróże na studia swojej żony z budżetu szkoły. Na dzień 25 lutego kwota ta wyniosła 802,40 złotych.

Dyrektor Domański dowartościował również swoją żonę przydzielając jej godziny w realizacji projektu unijnego „Bystrzak - Wiedza to potęga”. Godziny te otrzymali wszyscy wychowawcy klas oprócz pani Wioletty Spodziei, bo w jej miejsce „wskoczyła” żona dyrektora Domańskiego, choć w żadnej klasie wychowawstwa nie miała.

Warto przypomnieć, że pani Spodzieja była kiedyś kontrkandydatką pana Domańskiego w konkursie na stanowisko dyrektora PSP w Dalachowie.

Na koniec jeszcze raz o szkole w Dalachowie. 1 marca 2019 r. na stronie Urzędu Gminy Rudniki pojawiło się ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie. Obecnie pełniącym obowiązki dyrektora szkoły jest Dariusz Niedrygoś - równie mocno zaangażowany w kampanię Grzegorza Domańskiego - który został wyznaczony na to stanowisko przez niego, gdy ten został wójtem gminy Rudniki. Oczywiste więc było, że pod koniec roku szkolnego musi zostać przeprowadzony konkurs. Zazwyczaj odbywa się on w czerwcu. Skąd więc taki pośpiech, taki nietypowy - marcowy termin?

Do tematu konkursu wrócimy.