Warto być przy korycie

Od 1 listopada 2019 r. w Publicznym Przedszkolu w Rudnikach urzęduje nowa dyrektorka - Pani Aneta Matląg-Konieczna. Wcześniej nie pracowała ona w tej placówce, ale do ogłoszonego przez wójta gminy Rudniki 2 sierpnia 2019 roku konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Rudnikach nikt się nie zgłosił. W związku z tym wójt Grzegorz Domański powierzył Anecie Matląg-Koniecznej to stanowisko od 1 listopada 2019 roku do 31 sierpnia 2024 roku. Wiadomo, że wójt Domański bardzo dba o swoich przyjaciół, oferując im pracę w urzędzie i podległych mu jednostkach. Czy nowa dyrektorka do tego grona także należy?

Uchylimy rąbka tajemnicy, iż żona wójta oprócz pracy w szkole Dalachowie - u kolegi wójta, a zarazem dyrektora szkoły Dariusza Niedrygosia - i wychowawstwa (płatnego od tego roku) otrzymała dodatkową pracę w szkole w Żytniowie. Podobna sytuacja miała miejsce z żoną radnego z Rudnik Karola Włóki (startował w wyborach z komitetu Grzegorza Domańskiego), która obok zatrudnienia w szkole w Cieciułowie otrzymała dodatkową pracę w PSP w Żytniowie.

Przewodniczący Rady Gminy Rudniki Jarosław Marchewka, na brak godzin w szkołach tez nie może narzekać, gdyż oprócz etatu w Rudnikach (etat łączony w Rudnikach i w Jaworznie) podpisał umowę na dodatkowe godziny w szkołach w Jaworznie oraz Dalachowie (tu nawet sporo), a otrzymuje jeszcze wynagrodzenie za pełnienie funkcji przewodniczącego Rady Gminy w Rudnikach.

Jak widać dobrze być przy korycie. Warto zauważyć, że wymienione osoby mają bardzo dużo godzin nadliczbowych, w w przypadku nauczyciela dyplomowanego nadliczbówka to ponad 50 złotych!

Warto przypomnieć, że w Publicznej Szkole Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach zostało zwolnionych 3 nauczycieli, w tym nauczyciel mający kwalifikacje do informatyki i matematyki, zaś godziny informatyki w innej szkole na terenie gminy nauczyciel otrzymał jako nadliczbowe. Jadnak Wójt nie nakazał uzupełniania etatu tak jak swoim koleżankom i kolegom.

Sprawę kilkumiesięcznych poczynań pani Anity Borek, której wójt Domański powierzał stanowisko dyrektorki szkoły w Rudnikach prowadzi prokuratura. Czym zakończy się śledztwo? Mamy nadzieję, ze niebawem się dowiemy.

W następnym artykule poruszymy wątek przyznanych nauczycielom nagród wójta. Otrzymali je m.in. żona wójta, kolega Dariusz Niedrygoś, koleżanki - Anita Borek, Beata Rasztar i Zofia Jarząbek.

Kolejny przykład na to, że warto być przy korycie.