Żółta kartka od mieszkańców

Po burzliwej 26. Sesji Rady Gminy (23 lutego 2021), w trakcie której wójt Grzegorz Domański wraz przewodniczącym Rady Gminy Jarosławem Marchewką (radnym z Rudnik) opowiedzieli się za sprzedażą atrakcyjnych działek w centrum Rudnik, sprawę w swoje ręce - oprócz radnych Anny Lach oraz Mariusza Stanka - wzięła również Rada Sołecka wsi Rudniki.

W piśmie skierowanym do wójta i przewodniczącego rady czytamy: „W związku z dużym zainteresowaniem sprzedażą działek nr 556 i 558 przy ul. Targowej 2 (dawny SKR) , Rada Sołecka wsi Rudniki na zebraniu w dniu 28.02.2021 r. zdecydowała przeprowadzić dobrowolną ankietę w tej sprawie. Staramy się reprezentować zdanie wszystkich mieszkańców i działamy w ich imieniu”.

Zainteresowanie było spore. W ankiecie wzięło udział 291 mieszkańców. Zdecydowana większość - 253 osoby - była przeciwna sprzedaży wspomnianych działek. Za opowiedziało się 5 uczestników ankiety, zaś 33 wstrzymało się od głosu. Tym samym mieszkańcy pokazali wójtowi Domańskiemu i przewodniczącemu Marchewce żółtą kartkę. Wyniki ankiety przedstawiono na spotkaniu Rady Sołeckiej z wójtem, które odbyło się 5 marca.

Członkowie Rady Sołeckiej mają nadzieje, że „Wójt, biorąc pod uwagę zdanie większości mieszkańców zmieni decyzję w sprawie sprzedaży”.

Warto przypomnieć, że w trakcie kampanii wyborczej Grzegorz Domański zapewniał, iż będzie się wsłuchiwał w głosy i opinie społeczności lokalnej i brał je pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Niestety, do 29 marca zarządzenie o sprzedaży działek 556 i 558 nie zostało uchylone. Co więcej - na stronie gminy pojawiło się zarządzanie (0050.36.2021 z dnia 15 marca 2021) o sprzedaży kolejnych nieruchomości.

***

Jak już pisaliśmy od 21 grudnia 2020 roku w Sądzie Rejonowym w Oleśnie toczył się proces przeciwko przewodniczącemu Rady Gminy Rudniki Jarosławowi M., który był oskarżony o fałszowanie dokumentacji. Odbyły się trzy rozprawy: 21 grudnia 2020 r., 25 stycznia 2021 r. i 5 lutego 2021 r. Na tej ostatniej zapadł nieprawomocny wyrok. Na dzień 2 marca wyrok nie był jeszcze uprawomocniony, gdyż został złożony wniosek o jego uzasadnienie. Czyżby zanosiło się na apelację?

W Sądzie Rejonowym w Oleśnie II Wydział Karny10 marca 2021 miał ruszyć proces wójta gminy Rudniki, oskarżonego „o poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści materialnej”. Z powodu nieobecności jednej ze stron rozprawa nie odbyła się. Termin kolejnej został wyznaczony na 14 kwietnia.